HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR
ADİL SAĞLIK HİZMETİ

Bu vizyonu gerçekleştirmeye rehberlik etmesi için “Sağlıkta Atılım” Eylem Planını hazırladık.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR
ADİL SAĞLIK HİZMETİ

Bu vizyonu gerçekleştirmeye rehberlik etmesi için “Sağlıkta Atılım” Eylem Planını hazırladık.

HUKUK DEVLETİ YOLUNDA

DEVA Partisi olarak, adaletin ve özgürlüğün güvencesi olan ve iktidarın denge ve denetiminde başat rol oynayan yargının, bir yandan vesayet organına dönüşmesini, öte yandan da yürütmenin müdahalelerine açık hale gelmesini önleyecek tedbirler geliştiriyoruz.

HUKUK DEVLETİ YOLUNDA

DEVA Partisi olarak, adaletin ve özgürlüğün güvencesi olan ve iktidarın denge ve denetiminde başat rol oynayan yargının, bir yandan vesayet organına dönüşmesini, öte yandan da yürütmenin müdahalelerine açık hale gelmesini önleyecek tedbirler geliştiriyoruz.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ.

Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planımızı, DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı olarak hazırladık. Eylem planımızda iklim krizini tüm boyutlarıyla ele aldık. Yelpazenin ekonomiden sağlığa, psikolojiden politikaya kadar uzanan her alanında çözümler geliştirdik.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ.

Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planımızı, DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı olarak hazırladık. Eylem planımızda iklim krizini tüm boyutlarıyla ele aldık. Yelpazenin ekonomiden sağlığa, psikolojiden politikaya kadar uzanan her alanında çözümler geliştirdik.

Amacımız,haksızlıkları gidermek,masum kişileri adalete kavuşturmaktır.

DEVA Partisi olarak Parti Programımızda ifade ettiğimiz üzere, kararnameler yoluyla işlerini kaybetmiş ve yargı kararıyla suçsuz bulunmuş veya hakkında adli bir işlem tesis edilmemiş kişilerin hak ve itibarlarının iadesi ile ilgili düzenlemeleri ivedilikle yapacağız.

Amacımız,haksızlıkları gidermek,masum kişileri adalete kavuşturmaktır.

DEVA Partisi olarak Parti Programımızda ifade ettiğimiz üzere, kararnameler yoluyla işlerini kaybetmiş ve yargı kararıyla suçsuz bulunmuş veya hakkında adli bir işlem tesis edilmemiş kişilerin hak ve itibarlarının iadesi ile ilgili düzenlemeleri ivedilikle yapacağız.

BİLİM ANCAK ÖZGÜR BİR ORTAMDA İLERLEYEBİLİR.

DEVA Partisi olarak, Üniversitelerin faaliyetlerini özgür biçimde gerçekleştirmesini sağlayacağız. Üniversiteleri dışarıdan müdahalelere karşı koruyacağız.

BİLİM ANCAK ÖZGÜR BİR ORTAMDA İLERLEYEBİLİR.

DEVA Partisi olarak, Üniversitelerin faaliyetlerini özgür biçimde gerçekleştirmesini sağlayacağız. Üniversiteleri dışarıdan müdahalelere karşı koruyacağız.

MUTLU, YEŞİL YAŞAM VE DEMOKRATİK BİR YÖNETİM İÇİN YARININ ŞEHİRLERİ​

DEVA Partisi olarak, Şehir hayatında hiç kimseyi geride bırakmadan, herkesin insanca yaşamasını sağlayacağız. ​

MUTLU, YEŞİL YAŞAM VE DEMOKRATİK BİR YÖNETİM İÇİN YARININ ŞEHİRLERİ

DEVA Partisi olarak, Şehir hayatında hiç kimseyi geride bırakmadan, herkesin insanca yaşamasını sağlayacağız. ​

DEVA Ekonomisi’yle
topyekûn zenginleşeceğiz

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme modeliyle hareket edeceğiz. Ekonomi yönetimine çekidüzen vererek, kurumların bağımsızlığını sağlayacağız.

DEVA Ekonomisi’yle
topyekûn zenginleşeceğiz

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme modeliyle hareket edeceğiz. Ekonomi yönetimine çekidüzen vererek, kurumların bağımsızlığını sağlayacağız.

Slide 1
Herkesin insan onuruna yaraşır, iş, gelir ve refah düzeyine kavuşmasını sağlayacağız.
Slide 1
Enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz.
Slide 1
Aşırı yoksulluğu yeniden sıfırlayacağız.
Slide 1
Türk lirasına yeniden itibar kazandıracağız.
Slide 1
Türkiye’yi “Yüksek Gelirli Ülkeler Grubu”na yükselteceğiz.
Slide 1
Yüksek teknolojili ve katma değerli ihracat yapan bir ülke olacağız.

Türkiye’yi Yenilikçilik
Üssü Yapacağız

Dünyayla yarışan özgür ve zengin Türkiye için dijital dönüşüm.

Türkiye’yi Yenilikçilik
Üssü Yapacağız

Dünyayla yarışan özgür ve zengin Türkiye için dijital dönüşüm.

Slide 1
5H Internet: hızlı, her yerde, hesaplı, hizmet odaklı, hür
Slide 1
Girişimcinin prangalarını çözen start-up kanunu ve yasakların kaldıracağız
Slide 1
Yenilikçiliğin önünü açan, tüketiciyi koruyan, dünyayla entegre kripto para mevzuatı
Slide 1
Yeni dünyaya uygun yeni kamu mimarisi: Siber Kuvvetler, Silikon Vadisi’ne büyükelçi, Teknoloji Bakanlığı

İlk Adım Demokrasiye Geçiş

DEVA Partisi olarak ülkemizi, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi bütün kurum ve ilkeleriyle yaşatan, kuvvetler ayrılığını tesis ederek denge ve denetleme mekanizmalarını etkinleştiren yepyeni bir yönetim sistemine davet ediyoruz.

İlk Adım Demokrasiye Geçiş

DEVA Partisi olarak ülkemizi, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi bütün kurum ve ilkeleriyle yaşatan, kuvvetler ayrılığını tesis ederek denge ve denetleme mekanizmalarını etkinleştiren yepyeni bir yönetim sistemine davet ediyoruz.

Slide 1
Siyasal Sistemı̇ Demokratikleştiriyoruz.
Slide 1
Yasama’yı Güçlendiriyoruz: Temsil Yeteneği Yüksek ve Etkili Bir Meclis Öneriyoruz.
Slide 1
Yürütmeyi ve İdareyi Güçlendiriyoruz: İstikrarlı Bir Hükûmet ve Etkili Bir Yönetim Öneriyoruz.
Slide 1
Yargı Bağımsızlığını Güçlendiriyoruz: Hukuk Devletin Şartı Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Öneriyoruz
Slide 1
Yasama’yı Güçlendiriyoruz: Temsil Yeteneği Yüksek ve Etkili Bir Meclis Öneriyoruz.

Kimse Aç ve Açıkta Kalmayacak

Hiçbir vatandaşımızın geride bırakılmasını kabul etmiyoruz. Yardıma muhtaç tek bir vatandaşımızı bile yalnız bırakmayacağız.
Daha adil ve daha yaygın bir biçimde, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız.

Kimse Aç ve Açıkta Kalmayacak

Hiçbir vatandaşımızın geride bırakılmasını kabul etmiyoruz. Yardıma muhtaç tek bir vatandaşımızı bile yalnız bırakmayacağız.
Daha adil ve daha yaygın bir biçimde, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız.

Slide 1
Emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde artıracağız.
Slide 1
Yıpranma payı uygulamasını tehlikeli işler sınıfından çalışanlar için daha adaletli bir hale getireceğiz
Slide 1
İşsizlik ödeneğinden yararlanan insan sayısını, yararlanma süresini ve ödeme miktarını artıracağız.
Slide 1
Emeklilikte yaşa takılanların(EYT) sorunlarını çözüme kavuşturacağız.
Slide 1
Kayıt dışı istihdamın önüne geçeceğiz
Slide 1
Kıdem tazminattı sistemini taraflarla diyalog içinde çözeceğiz
Slide 1
Engelli yurttaşlarımızın almış oldukları maaşları her kademe için iyileştireceğiz.
Slide 1
Engelli vatandaşlarımız için mesleki eğitim ve sertifika programları hazırlayacağız
Slide 1
Engelli vatandaşlarımız için mesleki eğitim ve sertifika programları hazırlayacağız

Afetlere Hazırlıksız Yakalanmayacağız

Tek bir canlının bile zarar görmemesi hedefiyle afetlerle mücadele etmeye hazırız.

Afetlere Hazırlıksız Yakalanmayacağız

Tek bir canlının bile zarar görmemesi hedefiyle afetlerle mücadele etmeye hazırız.

Slide 1
Merkezi idarenin afet yönetimi ile ilgili yetkilerini ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alan bir yaklaşımla yeniden düzenleyeceğiz.
Slide 1
Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz.
Slide 1
Bilim insanlarının uyardığı İstanbul depremine karşı, risk azaltmayı hedefleyen HAYAT İSTANBUL projesini başlatacağız.
Slide 1
Afetlerle Mücadele’nin odağına tam anlamıyla Risk Azaltma yaklaşımını oturtacağız.
Slide 1
AFAD’ın rolünü yeniden tanımlarken yerel yönetimlerin sorumluluk ve yetkilerini arttıracağız.
Slide 1
Afet vurmadan Kentsel ve Kırsal Yenilenme çalışmalarına kaynak ayıracağız.
Slide 1
Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlama yükümlülüğünü getirdiğimiz gibi bununla birlikte önlerine Risk Azaltma Hedefi koyacağız.
Slide 1
Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız.
Slide 1
Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme çalışmaları başlatacağız.
Slide 1
Yapı denetim sistemini, yetkin mühendisliğe dayalı, teknik bilgi ve mesleki etik kurallarına uyumlu olarak yeniden düzenleyeceğiz.
Slide 1
Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için özel koruma planları hazırlayacağız.
Slide 1
Yapıların belirli dönemlerde amaç dışı kullanım, çürüme, çatlama, taşıyıcılık özelliklerinde bozulma ve benzeri değişimler açısından incelenmesine imkân sağlayacak Yapı Muayene Sistemi kuracağız.

Bereketli Topraklardan
Bolluk Akacak

Bir filiz ile yeşeren, üreterek zenginleşen, tarım ile teknolojiyi buluşturan, çiftçiye hakkını veren bir Türkiye istiyoruz.

Bereketli Topraklardan Bolluk Akacak

Bir filiz ile yeşeren, üreterek zenginleşen, tarım ile teknolojiyi buluşturan, çiftçiye hakkını veren bir Türkiye istiyoruz.

Slide 1
Çiftçilerin Borçlarını En Az 2 Yıl Faizsiz Olarak Erteleyeceğiz
Slide 1
Çiftçiye özel, düşük elektrik tarifesi uygulayacağız.
Slide 1
Gübre maliyetinin yarısını karşılayacağız.